به این ۵ دلیل، مواظب فرزندت نباش!

مثبت زندگی: زمانی که به عنوان یک پدر و مادر از بچه‌ها انتظار نداریم مسئولیت رفتارها و کارهای مربوط به خودشان را بپذیرند و سعی داریم تمام فراز و نشیب‌هایی را که بخش طبیعی از دوران کودکی و نوجوانی هستند، برایشان هموار کنیم، در حق‌شان لطف نکرده‌ایم. بسیاری از ما به عنوان پدر و مادر … ادامه خواندن به این ۵ دلیل، مواظب فرزندت نباش!