چهره ماندگار – قسمت اول – پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران

مثبت زندگی: اینجا قرار است برویم سراغ کسانی که عمرشان را وقف سلامتی من و شما کرده اند. داستان زندگی و طی طریق این اساتید پزشکی در قالب آیتم «چهره ماندگار» از کانال «مثبت زندگی» هر سه شنبه در دسترس شما قرار می گیرد. برای این قسمت سراغ پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران […]