چهره ماندگار – قسمت اول – پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران

مثبت زندگی: اینجا قرار است برویم سراغ کسانی که عمرشان را وقف سلامتی من و شما کرده اند. داستان زندگی و طی طریق این اساتید پزشکی در قالب آیتم «چهره ماندگار» از کانال «مثبت زندگی» هر سه شنبه در دسترس شما قرار می گیرد. برای این قسمت سراغ پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران […]

اکسیژن – قسمت اول – تمرین برای کسانی که زیاد می ایستند

مثبت زندگی: پیمان رجبی قهرمان نام آشنای کشورمان هر هفته تمرینات ورزشی ویژه ای را برای داشتن زندگی ای سالم و بانشاط به ما می آموزد. مجموعه نکات ورزشی و حرکتی او تحت آیتم «اکسیژن» از کانال «مثبت زندگی» هر دوشنبه در دسترس شما قرار می گیرد. سوای سایت می توانید ما را در شبکه […]